Nazywam się Małgorzata Grela

Kim jestem?

 • mgr Logopedii ze specjalizacją neurologopedii.
 • Terapeutą Miofunkcjonalnym
 • Terapeutą C-eye.

Pracowałam:  w Centrum Medyczne Medicover.

Obecnie pracuję:  Łączanach oraz w Centrum Medyczne Medicover w Krakowie przy ul. Podgórska 36

Czym się zajmuje?

Prowadzę diagnozę i terapie zaburzeń komunikacji językowej:

 • autyzmu,
 • zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • zespołu Downa,
 • alalii,
 • afazji dziecięcej i afazji u dzieci,
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dorosłych osób z afazją,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • osób z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • wywoływanie głosek,
 • korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm),
 • emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy,
 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • diagnozę i terapię niemowląt,
 • masaż logopedyczny,
 • rozszerzanie diety w aspekcie logopedyczny,
 • konsultacje niemowląt pod względem pozycjonowania do karmienia, karmienia piersią oraz karmienia butelką,
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • choroba Parkinsona,
 • otępienia umysłowe,
 • encefalopatię,
 • chorobę Alzheimera
 • chorobę Picka i inne.

Edukacja:

 • 2011 – Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia – NEUROLOGOPEDIA
 • 2008 – Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach – Wydział Pedagogiczny kierunek LOGOPEDIA
 • 1988 – Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach – POŁOŻNA DYPLOMOWANA
 • 1985 – Liceum Medyczne w Żywcu – PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA
 • Terapeuta C-Eye.
 • Specjalista neurologopedii.
 • Terapeuta miofunkcjonalny.

Praktyka zawodowa:

 • Fundacja na Rzecz Chorych na SM – Kraków.
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział w Krakowie.
 • Prywatna Działalność – Gabinet neurologopedyczny.
 • Prywatne przedszkola.

Szkolenia i kursy:

 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją.
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.
 • Obniżone napięcie mięśniowe okiem terapeuty SI i logopedy.
 • ORM – 8 kroków do efektywnej terapii.
 • Diagnoza i terapia rotacyzmów.
 • III Konferencja dla lekarzy ginekologów i neonatologów.
 • Sygmatyzm właściwy – postępowanie logopedyczne.
 • II Ogólnopolska konferencja logopedyczna – wybrane obszary zagadnień głosu.
 • Ogólnopolska konferencja – Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji.
 • Gdy język prawidłowo nie pracuje.
 • Głoski tylnojęzykowe oraz przedniojęzykowo-zębowe w postępowaniu logopedycznym.
 • I Ogólnopolska Konferencja logopedyczna „Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniem mózgu”.
 • Terapia miofunkcjonalna-terapia karmienie.Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy.
 • Terapia miofunkcjonalna.Terapia Karmienia.
 • Ocena funkcjonowania. komunikacyjnego i  językowego dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych.
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy-od samogłoski po proste, dwusylabowe wyrazy.