konsultacje – diagnoza – terapia

Witam serdecznie!

Nazywam się Małgorzata Grela

KIM JESTEM?

 • mgr Logopedii ze specjalizacją neurologopedii.
 • Terapeutą Miofunkcjonalnym
 • Terapeutą C-eye.

woj. ŚLĄSKIE

MARGOS Małgorzata Grela

Przedstawiciel regionalny, konsultacje diagnostyczne i sesje terapeutyczne C-Eye

ADRES

ul. Słoneczna 21,
34-115 Łączany

TELEFON

+48 501 744 935

C-Eye II PRO
sprzęt do neurorehabilitacji

jest polskim produktem medycznym, wykorzystującym
technologię śledzenia wzroku.

Innowacyjność C-Eye potwierdzają specjaliści z różnych stron świata –
z Europy, obu Ameryk, czy Azji.

Czym się zajmuję?

Prowadzę diagnozę i terapie zaburzeń komunikacji językowej:

 • autyzmu,
 • zagrożenia autyzmem oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zespołu Aspergera,
 • zespołu Downa,
 • alalii,
 • afazji dziecięcej i afazji u dzieci,
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dorosłych osób z afazją,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • osób z porażeniem mózgowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • całościowych zaburzeń rozwoju
 • wywoływanie głosek,
 • korekcja wad wymowy (seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski r, kapacyzm, gamacyzm),
 • emisja głosu, praca nad oddechem i tempem mowy,
 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • diagnozę i terapię niemowląt,
 • masaż logopedyczny,
 • rozszerzanie diety w aspekcie logopedyczny,
 • konsultacje niemowląt pod względem pozycjonowania do karmienia, karmienia piersią oraz karmienia butelką,
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, specjalistów z innych dziedzin,
 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • choroba Parkinsona,
 • otępienia umysłowe,
 • encefalopatię,
 • chorobę Alzheimera
 • chorobę Picka i inne.

Opinie naszych pacjentów

Jak terapia zmieniła życie? Posłuchaj naszych klientów.

Lekarz z powołaniem i bardzo dobrym podejściem do dzieci. Szczegółowo wyjaśnia problem, kiedy trzeba kieruje na konsultacje u innych specjalistów aby mieć ogląd całości. Docenia dziecko za postępy i zachęca do pracy zarówno na zajęciach jak i w domu. Przygotowuje niezbędne materiały pomocnicze do samodzielnych ćwiczeń. Przyjazna atmosfera wizyty sprawia, że dziecko skupia się na Pani doktor i współpracuje z mila chęcią.
Monika M.
29 października 2020

„System C-Eye PRO przyczynił się do lepszej jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez neurorehabilitację i wprowadzenie systemu komunikacji. Dzięki C-Eye w kilku przypadkach zmieniono diagnozę pacjentów…”

Co to jest neurorehabilitacja / rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna to kluczowy element procesu leczniczego, który ma na celu odtworzenie – utraconej w wyniku urazu, infekcji lub choroby – funkcji w obrębie układu nerwowego.

Zabiegi z zakresu neurorehabilitacji polegają m.in. na nauce wykonywania codziennych czynności (np. nauka lub reedukacja chodu). Obejmują np. ćwiczenia funkcjonalne i rozluźniające, a także fizykoterapię, masaże i terapię przeciwbólową. Dzięki zastosowaniu odpowiednich terapii, pacjent może powrócić do sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywnego życia zawodowego, rodzinnego oraz społecznego.

Co to jest Afazja?

Afazja od st .gr. aphates – dokładne znaczenie tego terminu brzmi – osoba niemówiąca. Istnieje wiele definicji określających afazję.

Anatomia układu nerwowego

Układ nerwowy pod względem anatomicznym dzielimy na obwodowy i ośrodkowy tzw.centralny .Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych .Kontakt ze światem zewnętrznym zapewniają narządy zmysłów a doznania z narządów wewnętrznych odbierane są przez zakończenia czuciowe w poszczególnych narządach.

Ośrodkowy układ nerwowy odbiera, analizuje I odpowiada za wszelkie  zarejestrowane bodźce, poprzez sterowanie reakcjami całego organizmu, na bodźce odbierane i dostarczane przez obwodowy układ nerwowy.

Terapia miofunkcjonalna
MFS (Zaburzenia miofunkcjonalne)

Czym są zaburzenia miofunkcjonalne?

To niekorzystne napięcie mięśni w obszarze ust, które powoduje, że język znajduje się w nieprawidłowej pozycji spoczynkowej lub nie potrafi jej utrzymać. Nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania oznacza, że język podczas każdego aktu połykania (ok 1000 – 2000 razy dziennie) w sposób niewłaściwy porusza się do przodu i naciska na zęby. W ten sposób, może przesuwać zęby i/lub deformować szczęki. Zakończenie leczenia ortodontycznego bez zmiany powyższych nawyków skutkuje z reguły powrotem wady zgryzu.

Skontaktuj się z nami

ADRES

ul. Jana Pawła II 1,
34-115 Łączany
Polska, Małopolskie

TELEFON

+48 501 744 935

Godziny Otwarcia

Poniedziałek - Piątek
15:00 - 20:00